Bez kategorii

” Amerykański ” proces

Do zajęcia się tym tematem natchnęła mnie sytuacja znajomego, który ma kilka procesów i żaden nie może się skończyć. Otóż kiedy mu proponuję, że mu pomogę, ustawicznie odmawia. Nie chce adwokata. Naczytał się bowiem komunistycznych przepisów, które karzą, by sąd pomagał stronie występującej bez adwokata.
Jaka jest prawda?
Rzeczywiście w postępowaniu rodzinnym jest przepis, który nakazuje pomagać stronie występującej samodzielnie. Nigdzie jednak nie ma sankcji karającej trybunał za niestosowanie się do niego. Jaka jest praktyka, pozostawiam bez komentarza.
Polskie sądy w wolnej Rzeczypospolitej zapatrzyły się największe mocarstwo świata i biorą z niego przykład. Dlatego też prowadzą procesy w stylu amerykańskim. Tak więc mamy ” amerykański ” proces. Ponieważ jednak przepisy są przestarzałe i zupełnie nie amerykańskie dochodzi przed sądem do wielu śmiesznych sytuacji.
I tak.
Kobieta miała romans z pracodawcą i jego wynikiem było dziecko. Pozwała więc pracodawcę w procesie o ustalenie ojcostwa. Ten zastraszył pracowników, którzy zeznawali, że ta kobieta była puszczalska i miała wielu kochanków. Sąd na podstawie tych zeznań oddalił powództwo. A przecież nawet dziecko wie, że podstawą orzeczenia o ustaleniu ojcostwa są badania genetyczne. Jednak sąd tego nie wie. Przepraszam! Wie. Tylko jednak w procesie Anety Krawczyk, gdy media narobią szumu wokół sprawy.
Drugi przykład
Rodzice mający upośledzone dziecko, które wegetuje jak roślina, postanowili je ubezwłasnowolnić. Sąd zapominając zupełnie o polskich przepisach, wziął przykład z Ameryki. Kazał przyprowadzić do sądy… kandydata do ubezwłasnowolnienia. Rodzic ją niósł… na rękach.
A jak jest w procesie karnym?
Jeszcze gorzej. Sąd w pełni prowadzi proces po ” amerykańsku. Pozwala stroną samodzielnie wnioskować dowody. Dotyczy to jednak… wyłącznie zeznań świadków. I tak postępowanie ciągnie się latami. Przed Trybunałem przewija się multum świadków, którzy nic nie wnoszą do sprawy. Strona zaś nie może wykazać, że świadek nie mówi prawdy, bo gdy zaczyna zadawać pytania mające go zdemaskować, sąd ucina krótko… niech strona nie marudzi.
Opinie psychiatryczne dotyczące poczytalności oskarżonego.
De  facto ma na nie wpływ tylko prokuratura. Gdy druga strona chce powołać opinię alternatywną, bo w tej którą dopuścił sąd, są bzdury, nie może. Do sporządzania opinii dla sądu obowiązani są tylko biegli sądowi.
Niedawno przeczytałam w prasie artykuły, że znaleziono zwłoki dziecka. Następnie prasa podała,że na drugi dzień prokuratura przyprowadziła sprawcę do sądy. Od razu wiedziałam, że to kaczka dziennikarska. U nas?
Reasumując.
Nie mam nic przeciwko temu, że sądy wzorują się na procesie amerykański. Choć nie uważam, że amerykańskie prawo jest wzorem we wszystkim, ma też dużo wad, to jednak sądzę, iż ma dużo rozwiązań godnych naśladowania. Przede wszystkim pełna kontradyktoryjność. W tej kwestii jakiś ustawodawca powinien się za to zabrać i zlikwidować wreszcie przestarzałe komunistyczne przepisy. Co to znaczy, że sąd prowadzi postępowanie, powołuje dowody. Doprowadza to tylko do przewlekłości postępowania, które ciągnie się latami. Sąd powinien tylko czuwać nad niezależnym procesem, który prowadzą strony i wydać bezstronny wyrok.
Druga kwestia to ławnicy.
Ktoś powinien wreszcie zająć się instytucją, która nie zdała egzaminu/w praktyce zrezygnowano już całkowicie z ławników w procesie cywilnym/. Instytucję ławników wprowadzili Niemcy pod koniec XIX wieku. Po kilku latach zrezygnowali, bo nazwano ich ” sądem chrapaczy”.
Dużo staje wyzwań przed rządem w zakresie postępowań karnego i cywilnego. Żeby jednak zmiany były dobre, musi to być reforma kompleksowa, robiona przez powołaną specjalnie do tego Komisję Kodyfikacyjną. Nie zaś robioną byle jak, z doskoku i na kolanie przez ” jednego mądrego”. Dość już mamy inflacji prawa, które nie zdaje egzaminu w praktyce! Niech sądy stosują amerykański proces, a nie ” amerykański”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s