Bez kategorii

Sakrament czy Umowa

Instucja małżeństwa jest stara jak świat. Pierwszym znanym małżeństwem w historii byli Adam i Ewa. Bóg wygnał ich z raju, gdy spożyli zakazany owoc. Małżeństwo Adama i Ewy było małżeństwem nieformalnym. Zawarli je tylko wobec Boga.

Ludzie a seks

Małżeństwo od zarania dziejów i we wszystkich społeczeństwach, zarówno u Żydów, jak u Arabów czy innych kulturach, było związkiem mężczyzny i kobiety. Tak było w religiach monoteistycznych jak i politeistycznych. W Życiu jednak róznie bywało. Najczęstszym i najbardziej lubianym grzechem już od początku ludzkości był homoseksualizm. Grzeszyli zwykli ludzie, cesarze, poeci. Nie wpływało to jednak na pojęcie małżeństwa, które, Bóg lub Bogowie sankcjonowali jako związek mężczyzny i kobiety lub jak chcą Darwiniści samca i samicy zawierany w celu płodzenia potomstwa i wychowywania go dla dobra społeczeństw.

Małżeństwo a prawo.

Najlepszym systemem prawnym, na którym oparte są wszystkie ustawodawstwa było Prawo Rzymskie. Prawo małżeńskie zostało skodyfikowane już bardzo wcześnie. Było to w najstarszym pisanym ustawodawstwie rzymskim – Ustawie Dwunastu Tablic. Swoje apogeum osiągneło już w naszym wieku, w Kodeksie Justyniana. W Prawie Rzymskim małżeństwo to był zawsze związek mężczyzny i kobiety. W życiu oczywiście różnie bywało. Cesarze mieli swoje widzimisię. Najdalej poszedł Tyberiusz, Jednakże nawet i on nie miał takiej odwagi, by zrewolucjonizować prawo małżeńskie.

Chrześcijaństwo

Jezus Chrystus głosił zasadę: Co Boskie Bogu co Cesarskie Cesarzowi.

Chrześcijanie uznawali prawo rzymskie. Ich wyznawcy będący jednocześnie obywatelami rzymskimi zawierali małżeństwa zgodnie z prawem rzymskim. Jednakże chrześcijanie stworzyli własną instytucję małżeństwa. SAKRAMENT. Dawał go kapłan w obliczu Chrystusa, zgodnie z nim ludzie mieli być z sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, do końca życia. Mieli się rozmnażać zgodnie z Boskim Błogosławieństwem i wychowywać dzieci na dobrych Chrześcijan.

Prawo Kanoniczne

Wraz rozwojem chrześcijaństwa rozwijało się prawo chrześcijańskie. Różni ludzie tworzyli normy. Powstało prawo kanoniczne. Ukoronowaniem był Sobór Trydencki w XVi wieku. Dokonał on kodyfikacji kanonów. W 1580r. Papież Grzegorz XIII zatwierdził Corpus Iuris Canonici. Obowiązywał on w niezmienionej formie do początku XXwieku. Unowocześnione w 1917r. prawo kanoniczne obowiązuje do dnia dzisiejszego. Najnowszy Kodeks kanoniczny kazał w 1983r. opracować Jan Paweł II. Niestety, z różnych przyczyn, nie zawsze religilnych, do tej pory nie wszedł w życie.

Małżeństwo a prawo cywilne.

Nowoczesne ustawodawstwo cywilne/ po rewolucji francuskiej/ stworzyło małżeństwo jako instytycję umowy cywilnej. Instytucja ta została oparta na najlepszych wzorach Kodeksu Justyniana i …Corpus Iuris Canonici. Zgodnie z ustawodawstwem cywilnym nowoczesnych państw małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety zawierany przed odpowiednim urzędnikiem państwowym i tworzącym prawa i obowiązki w świetle prawa cywilnego. Pomimo walk różnych lobby homoseksualnych małżeństwo w najnowocześniejszych państwach nadal pozostaje … tradycyjne. Nie muszę również dodawać, że w dobie dzisiejszej laicyzacji społeczeństw, swobody seksualnej i rosnacej fali rozwodów, większość ludzi decyduje się na małżeństwa cywilne.

Polska

Wbrew wielu głosom różnych niedouczonych ludzi Polskie Prawo Rodzinne zawiera definicję małżeństwa.

Zgodnie z art.1 krio małżeństwo zostaje zawarte, jeżeli MĘŻCZYZNA i KOBIETA jednocześnie obecni złożą zgodne oświadczenia woli przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego o wstąpieniu w związek małżeński. $2 tegoż artykuły precyzyje, że oświadczenia woli mogą być złożone przed księdzem katolickim lub kapłanem innego Związku Wyznaniowego działającego w Polsce. $ 2 został już dodany w demokratycznej Rzeczypospolitej. Jest on wynikiem ratyfikowania przez nasze państwo Konkordatu ze Stolicą Apostolską. Konkordat zresztą wprowadził wiele udogodnień. Przybliżył Polakom rozwody kościelne. Kiedyś po unieważnienie małżeństwa w myśl prawa kanonicznego trzeba było jechać do Watykanu, a sam proces kosztował krocie. Mało kto się na to decydował. Teraz rozwody koscielne daje biskup. Instytucja robi się coraz popularniejsza choć …rodzi się w bólach.

Komuna zrodziła w Polsce jednak inną paranoję!

Otóż członkowie partii, którzy deklarowali się jako ateiści, brali oficjalnie i z wielką pompą śluby cywilne. Potem zaś jechali na drugi koniec Polski i brali ślub kościelny. Gdy im się małżeństwo znudziło , brali państwowy rozwód, by ponownie z kimś innym się ożenić. Nie obchodziło ich to, że w świetle prawa kanonicznego nie mieli rozwodu i popełniali bigamię. Nie docierało do nich, że żyli w grzechu. Obłuda! Obłuda! i jeszcze raz obłuda!

Dwudziesty pierwszy wiek.

Dzisiaj mamy luz, swobodę obyczajową. O swoje prawa walczą homoseksualiści i prostytutki. Tym ostatnim się udaje. Nawet ksiądz nie widzi już nic zdrożnego, że panienka… z Koryntu założy białą suknię i zakwefiona w biały welon zostanie przez swojego wybranka poprowadzona przez kościół do ołtarza. Tragedia zaczyna się, gdy… pan mlody zdejmie welon. Bierze wtedy rozwód cywilny. Ma jednak prawo ułożyć sobie na nowo życie. Poznaje uczciwą chrześcijankę i… bierze z nią tylko ślub cywilny. Panna młoda jest w tym szczęśliwym położeniu, że ma te wszystkie prawa cywilne, które należą się żonie.

Czy w dzisiejszych czasach jakiekolwiek śluby mają sens?

Czy nie lepiej żyć na kocią łapę?

Czy Nowoczesny Bóg pochwala jakikolwiek związek mężczyzny i kobiety, byle tylko była w nim MIŁOŚĆ?

Ludzie odpowiedzcie sobie sami! Ja uważam, że mimo licznych protestów, parad równości, krzyków w sejmie nawiedzonych posłanek lewicy, małżeństwo mężczyzny i kobiety ma sens. Dla siebie! Dla Boga! Dla dzieci! Dla kraju!

Dla mnie małżeństwo to TRADYCJA!!!

2 thoughts on “Sakrament czy Umowa”

  1. FRAZESY i jeszcze raz FRAZESY. Niesmaczna mieszanka bełkotu, kiepskiego stylu i nieuporządkowanych informacji. Błędy. Ale cóż, taka cecha Internetu, każdy może wrzucić byle co i oczekiwać zainteresowania jego zdaniem… Życzę powodzenia i wyrzucam ten adres z pamięci.

    Like

  2. E ty wszystkowiedząca! Ja napisalam, jak umiałam. Nobla za to nie dostanę, bo mam już trzy. Napisz więc lepszy tekst. Temat jest na fali!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s