Bez kategorii

Bojownicy i Wolność i Demokrację…

Dzisiaj 22 lipca. Zgadnijcie jaka to rocznica? Dzisiaj już nikt w Polsce nie pamięta o tej dacie. Dwadzieścia lat rządów demokracji w Polsce skutecznie wymazało ją z pamięci Rodaków. A szkoda! Mnie ta data zawsze kojarzyła się i kojarzy ze Świętem Wedla, które po II Wojnie Światowej przemianowano na Zakłady Cukiernicze im. 22 Lipca.

Czasy Burzy i Naporu.

W Posce wolność przyszła ze Wschodu. W 1944r. umęczony czteroletnią okupacją niemiecką Naród Polski z wytęsknieniem wypatrywał za granicę i oczekiwał wojsk, które przyniosą mu wolność . Przyszły. Była to I Armia Berlinga walcząca u boku Armii Czerwonej. Ludzie ucieszyli się z widoku Wojska Polskiego. Żołnierze I Armii cieszyli się, że mają możność walki z niemieckim okupantem. Dla nich nie ważne było przy boku, którego koalicjanta to robią.

22 lipca zostało wyzwolone piersze polskie większe miasto, Chełm. Ukonstytuował się Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który publicznie ogłosił swój Manifest, napisany i podpisany przez Józefa Stalina. Dla Narodu Polskiego, który po raz pierwszy oddychał wolnością, nie było to jednak ważne. Grunt, że hasła były chwytliwe. A były.

Manifest wzywał do walki z niemieckim okupantem i zapowiadał ukaranie zbrodniarzy… hitlerowskich. Ogłaszał reformę rolną i nacjonalizację przemysłu. Wprowadzał bezpłatne nauczanie. Zapowiadał repatriację Polaków z zagranicy. Jednym z tych, którzy podpisali Manifest Lipcowy był Andrzej Witos, syn Premiera Przedwojennej Polski. Nic dziwnego, że został przez Naród przyjęty entuzjastycznie. Nikt myślący nie będzie przeciwny tak głębokim DEMOKRATYCZNYM reformom.

Wojna się skończyła!

Garstka zapaleńców, która uwierzyła w demokratyczne przemiany w Polsce, zaczęła się organizować. Reaktywowano Polską Partię Socjalistyczną. PPS to była partia z tradycjami. Należał do niej Józef Piłsudski, póżniej był jej sympatykiem. Mój dziadek, który w kieleckiem należał do Akowskiej Partyzantki, musiał uciekać z centralnej Polski, gdy weszła doń Armia Radziecka. Osiadł w małym miasteczku na Ziemiach Odzyskanych o nazwie Gorau, po polsku Góra Śląska. Wierzył jednak jeszcze, że Wyzwoleńcy chcą demokratycznych przemian w Polsce. Był jednym z zapaleńców, którzy 8 maja 1945r. utworzyli pierwszą komórkę PPS w Polsce.

Centralnej władzy jednak ta partia nie była wsmak. Uznaną ją za wywrotową i pragnącą przywrócenia przedwojennej władzy. W 1948r. zwyciężyła koncepcja jednej partii, na co czlonkowie PPS nie chcieli się zgodzić. Nastał czas aresztowań. Dokonano czystek w Polskiej Partii Socjalistycznej. Nastał jeden sądny dzień. Ubecja dokonała masowych aresztowań. Aresztowany został między innymi Władysław Gomułka. W Górze te aresztowania miały szczególnie tragiczny przebieg. Aresztowano też… mojego dziadka.

Szeregi PPS zostały oczyszczone. Można się było spokojnie zjednoczyć. W grudniu 1948 r. nastąpił Kongres Zjednoczeniowy i z połączenia Polskiej Partii Robotniczej oraz Polskiej Partii Socjalistycznej powstała partia komunistyczna, Polska Zjednoczona Partia robotnicza, która nam ” miłościwie” panowała do 1989r.

Narodziny Opozycji w PRL!

Okres od Kongresu Zjednoczeniowego do 1956r to w Polsce okres stalinowski, okres tzw. Wielkiej Smuty. Był to okres prześladowań, sfingowanych procesów politycznych, wszechwładzy Urzędu Bezpieczeństwo. Mimo to byli jeszcze zapaleńcy, którzy wierzyli w nastanie demokracji w PRL, i to nie tylko komuniści. Dopiero wydarzenia roku 1956 przyniosły odmianę. Społeczeństwo się ocknęło. Myślący przestali ” budować” socjalizm. Powstała w PRL opozycja w stosunku do władzy.

Działała nielegalnie do 1980r … Póżniej wydarzenia potoczyły się lotem błyskawicy … I co dzisiaj mamy…?

2 thoughts on “Bojownicy i Wolność i Demokrację…”

  1. Gdyby ludzie racjonalnie myśleli, świat byłby lepszy. Rzeczywistości się nie zmieni. Wiem, że przyglądanie się temu stanu boli, w końcu to nasza ojczyzna. Kochamy ją. Jesteś z nią dodatkowo związana przez Twego przodka. Podzielam uczucia związane z tymi wydarzeniami również współczesnymi. Jednakże u mnie pojawia się jeszcze mnóstwo rozgoryczenia, jak u typowej historycy… P.S. Bardzo podoba mi się Twój styl pisania. Ale jestem młoda więc nie traktuj tego jako wielką pochwałę ;P

    Like

    1. Cieszę się, że jest młodzież, która myśli o przyszłości naszej Ojczyzny. Może to trywalnie napisane, ale są ludzie, dla których to słowo coś znaczy, a nie kojarzy się z moherem. Głowa do góry! Może za sto lat wyjdziemy na prostą? Jest jeszcze tyle do załatwienia i musi być tak jak jest!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s