Bez kategorii

Drobne wykroczenia…

Wykroczenia są PRZESTĘPSTWEM!!!

Od czasu kiedy zlikwidowano Kolega do Spraw Wykroczeń / organ administracyjny/ i przekazano sprawy o wykroczenia Sądom Grodzkim, wykroczenie stało się przestępstwem.

Co to jest wykroczenie?

Wykroczenie jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech miesięcy / areszt/, karą ograniczenia wolności / obowiązek wykonywania robót na rzecz społeczeństwa z jednoczesnym zakazem opuszczania miejsca zamieszkania i nakazem meldowania się na Policji/ lub grzywny / w wykroczeniach drogowych to mandat/.

Sprawy o wykroczenia prowadzi Policja!

Jak Wymiar Sprawiedliwości podchodzi do ścigania wykroczeń?

Bardzo pobłażliwie. Gdy obywatel złoży na Policji doniesienie o popełnieniu wykroczenia, Policjant go zbywa, a póżniej wrzuca protokół z odebrania doniesienia. Wykrywalność żadna, koszty uruchomienia machiny ścigania olbrzymie, a Policja musi się liczyć z pieniędzmi, no i pogarsza statystykę. To zaś ma ogromne znaczenie praktyczne, bo leci stróżowi prawa po premii.Kiedy nie daj Boże sprawa o wykroczenie dojdzie do sądu. Sąd Grodzki ją zwykle umarza ze względu na brak społecznego niebezpieczeństwa.

Już dzisiaj trwa dyskusja na temat celowości utrzymywania Sądów Grodzkich!

Co to są drobne wykroczenia?

Drobne wykroczenia to przestępstwa, których społeczne niebezpieczeństwo jest znikome, a dokuczliwość społeczna OGROMNA.

Podam dwa przykłady dla zobrazowania dokuczliwości drobnych wykroczeń.

Dziś Onet podał news, że autobus komunikacji miejskiej przyciął drzwiami kobiecie spódnicę i ciągnął ją dwadzieścia metrów po jezdni. Na szczęście, wypadek zakończył się szczęśliwie. Kobieta jest tylko posiniaczona. Policja jednak odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko kierowcy, bo …uznała to za nieszczęśliwy wypadek.

Jaka jest definicja nieszczęśliwego wypadku?

Jaka jest granica między nieszczęśliwym wypadkiem a przestępstwem?

Sąd już na te dylematy nie odpowie!!!

Mamy teraz porę deszczową i…inne uciązliwe przypadki. Ulicami płyną potoki wody, a kierowcy jakby celowo naciskają gaz i wjeżdżają w kałużę. Szłam chodnikiem, prawie przy murze, ale chodnik był wąski, samochód tuż przy mnie wjechał w olbrzymią kałużę. Zrobił mi prysznic. Cała moja jasna sukienka była w plamach z błota.

Czy ścigałam kierowcę?

Nie , bo nie ma sensu. Nawet gdybym miała kartkę i długopis, nawet gdyby udało mi się zapisać numery rejestracyjne samochodu, nawet gdyby udało mi się przekonać urzędnika Wydziały Drogowego do podania właściciela tego numeru rejestracyjnego i udałoby mi się wnieść akt oskarżenia do Sądu Grodzkiego, to sąd umorzyłby sprawę z braku dowodów. Moje zeznania przeciwko zeznaniom kierowcy równa się brak dowodów. Logiczne nie!

Moim zdaniem powinno się ścigać drobne wykroczenia. Sprawcy takich wykroczeń, jak ochlapanie przechodnia czują się bezkarni. Chamstwo kwitnie! A z chamstwem należy walczyć.

Tylko jak?

Dla sędziów takie sprawy to powód do anegdot.

Mam kilku przyjaciół sędziów. Siadamy sobie w kawiarnii sądowej na kawie i wtedy sędziowie opowiadają ze śmiechem.

” Ten Kowalski to pieniacz! Wystąpił o ukaranie sąsiada, bo jego pies narobił mu na wycieraczkę. Czy to nie śmieszne? Oczywiście umorzę!”

Tak, drobne wykroczenie to powód do śmiechu, ale…nie dla obywatela, któremu pies sąsiada codziennie robi na wycieraczkę.

Potrzebna jest zmiana podejścia do tego rodzaju przestępstw.

Może pomyśli o tym ustawodawca?

Pracuje się już nad zmianą kodeksu Karnego.

Prawo jest łatwo zmienić.

Czy jednak do się zmienić mentalność ludzi?

Czy można zmienić podejście sędziego?

Wszak sędzia sądzi zgodnie z przepisami prawa i swoim doświadczeniem zawodowym

…No właśnie, z doświadczeniem zawodowym…

2 thoughts on “Drobne wykroczenia…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s