Bez kategorii

Ręka rękę myje!!!

Niedawno do naszej redakcji przyszła kobieta. Postanowiła siępożalićdziennikarzom. Tylko to jej pozostało! Przeszła już cały systemmachinyurzędniczej i nic nie wskórała.
Felieton ten zacznę od przypomnienia pewnej praktyki na porodówkach.
ZaKomuny był taki zwyczaj, że kiedy kobieta rodziła, położna rzucałasięna brzuch rodzącej i wyciskała dziecko. My z siostrą siętakurodziłyśmy. Na szczęście, nam nic się nie stało, ale ten sposóbbyłbardzo niebezpieczny. W latach dziewięćdziesiątych został zakazany.Czywszystkie położne tego przestrzegają?
Powszechnie jest wiadomo,że porażenie mózgowe nie jest chorobągenetyczną. Powstaje w wynikubłędu lekarzy i położnych podczaswadliwie przeprowadzonego porodu.
Powróćmy do klientki naszej redakcji:
Kobietadwa lata temu urodziła syna. Chłopak był dobrze zbudowany, dużyi miałprawidłową wagę. Niestety, po urodzeniu lekarze stwierdzili uniegoporażenie mózgowe. Przestał się rozwijać, nie chodzi i nie mówi.Kobietaudała się do sądu domagając się od szpitala renty i oskarżająclekarza obłąd w sztuce lekarskiej. Sąd zlecił opinię lekarską. Biegłynapisał, żelekarze nie popełnili błędy i sąd pozew odalił. Kobietazłożyłaapelację. Druga opinia i potwierdzenie stanowiska pierwszej.Apelacjaoddalona. Teraz adwokat jej pisze kasację do Sądu najwyższego.Czy majednak szansę wygrać z lekarzami?
Rzut oka na demokrację amerykańską…
WStanach Zjednoczonych, kiedy lekarz popełni błąd lekarski,pacjentzazwyczaj otrzymuje takie odszkodowanie, że puszcza lekarza ztorbami.Ale to jest Ameryka! W Ameryce biegli lekarze sądowi sązatrudnieniprzez sąd i tylko dla nich pracują. Są niezależni odswojegośrodowiska.
A w Polsce?
W Polsce działa zasada ręka rękęmyje! Biegli sądowi są normalnymilekarzami, należą do samorządulekarskiego i….chronią swoich kolegów.Istnieje – żle rozumiana -solidarność zawodowa. Żaden biegły niezarzuci błędu swojemu koledze.Nawet zakład medycyny sądowej, w którymprzeprowadza się autopsje nazlecenie prokuratury i sądu podlegaAkademii Medycznej, a w mniejszychmiastach znajduje się przyszpitalach.
A w skrajnych przypadkach?
Sąjednak ludzie, którzy dzięki swojemu uporowi lub błędy sąewidentnewygrywają sprawy ze szpitalami. Praktyka jest jednak taka,żesądy…przyznają odszkodowania symboliczne. Odszkodowania sążenująconiskie, a nie znam przypadku, by ktoś uzyskał rentę od szpitalazpowodu trwałego kalectwa spowodowanego błędem lekarskim.
Ręka rękę myje…
Jaki jest sposób na uzyskanie opinii biegłego lekarza uznającej błąd w sztuce lekarskiej?
Jamyślę, że dobrym wyjściem z sytuacji byłoby uniezależnieniebiegłychsądowych od środowiska lekarskiego. Dobrym wyjściem z sytuacjibyłobywprowadzenie instytucji koronera. Biegli sądowi powinni być naetaciesądy i pobierać wynagrodzenie tylko od sądu.
Lekarze to klika!
Niektórzymówią, że lekarze to byli ” pieszczochy komuny”. To komunaichwychowała, że nie czują się odpowiedzialni za swoje błędy. Za tozrobiłaz nich groszorobów.
O co walczą lekarze?
O dobro pacjenta? Nie, oswoje pensje. Sytuacja w służbie zdrowia jesttragiczna. Kolejki dobezpłatnych zabiegów, zadłużenie szpitali, walkadyrekcji szpitali z NFZo każdą złotówkę na refundowanie zabiegów.
Sytuacja dojrzała do reformy…
Ale lekarze są przeciw…
Kiedyrząd w Sejmie przeforsował ustawę o prywatyzacji służby zdrowia,lekarzedotarli nawet do prezydenta. Prezydent zawetował ustawę!!!
Gdzie lekarzom będzie tak dobrze jak teraz?
Komu potrzebna jest reforma?
Państwowyszpital, możliwość ” załatwiania” swoich własnych prywatnychpacjentów wpaństwowym szpitalu na państwowym sprzęcie / MinisterReliga publiczniepowiedział, że to nic złego/, horendalne pensje, aciągle im mało. Wszpitalu na nocnym dyżurze po trzy pielęgniarkiprzypadają na jednegopacjenta i po czterech lekarzy na jednegopacjenta.
A spróbowałby państwowy szpital redukować liczbę personelu?
Lekarze powinni zarabiać dużo, ale zatrudnieni powinni być tylko najlepsi.
I…zero odpowiedzialności za podejmowane decyzje!
Czy po reformie lekarzom będzie tak dobrze jak obecnie?…
Pożyjemy zobaczymy!!!
Tylko czy lekarze dopuszczą do reformy???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s