Wszystko

Dura lex czy…konieczne?

Powszechne jest powiedzenie, że…demokracja to bardzo niedoskonały system, ale nikt jeszcze nie wymyślił lepszego. Obiektywnie warto powiedzieć, że korupcja i zorganizowana przestępczość to wcale nie jest wymysł demokracji. Niestety, mechanizmy demokracji powodują, że te dwa przestępstwa mają wspaniałe podłoże do ich rozkwitu. Szczególnie tu chodzi o…prawa procesowe, którym podlega także, przez niektórych uważane za niestety, przestępstwa. Prawa przestępcy i obecna tendencja w nowoczesnych państwach, nazywających się humanitarnymi powodują, że przestępca prawa się nie boi. Korupcja i zorganizowana przestępczość w Polsce kwitną, bo…środki karne ich zwalczania są tak niedoskonałe, że kiedy łapówkarz czy mafiozo obliczą…ryzyko i spodziewane zyski, to się okazuje, że opłaca im się ryzykować. Sprawy karne o łapówkarstwo czy zorganizowaną przestępczość toczą się latami, bo przestępstwo trzeba udowodnić, a środki udowadniania takich przestępstw są bardzo niedoskonałe.  W swoim czasie szef CBA Kamiński próbował udowadniać winę skorumpowanemu urzędnikami metodą cel uświęca środki, czyli stosując środki poza prawne. Niestety, po kraju rozległ się krzyk. Kamińskiemu zarzucano, że stosuje niedozwolone środki rodem z czasów stalinowskich.  Urzędniczkę Sawicką wprawdzie sąd skazał za korupcję, ale i Kamiński miał sprawę karną. Ułaskawił go prezydent Andrzej Duda, bardzo kontrowersyjnie, bo w trakcie trwania postępowania apelacyjnego, uzasadniając akt łaski tym, że wymaga tego interes społeczny. Obecnie znowu rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a z jego ramienia prokuraturą rządzi ponownie Zbigniew Ziobro i ponownie obiecał bezpardonową walkę z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Czy zasada cel uświęca środki jest jedynym biczem na skorumpowanych urzędników i szefów zorganizowanych gangów?

W czasach komunizmu w polskim kodeksie karnym jako kara dodatkowa istniała konfiskata mienia. Konfiskata mienia to przymusowe wywłaszczenie na rzecz państwa całości lub części mienia osoby fizycznej bez prawa do odszkodowania. Od zamierzchłych czasów prawa utarło się, że konfiskata mienia kojarzona jest z represja karną.  W polskim kodeksie karnym w czasach komunistycznych orzekana była za skazanie za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom publicznym lub gospodarczym państwa, zagarnięcia mienia społecznego znacznej wartości lub za inną zbrodnię dokonaną z chęci zysku. W najczarniejszych czasach Komuny, czyli czasach stalinowskich kara ta była nadużywana. Stosowano ją wobec osób, które były skazane za…spiskowanie przeciwko komunistycznej władzy, często bez wyroku sądowego. kiedy więc w Polsce nastała demokracja ustawą nowelizującą kodeks karny z 23 lutego 1990r. zniesiono karę konfiskaty mienia.

Od kary konfiskaty mienia należy odróżnić karę, też zamieszczoną w katalogu kar dodatkowych, w polskim kodeksie karnym istniejącą nadal, przepadku rzeczy. Przepadek rzeczy to środek karny represyjno – prewencyjny, bo przepadek rzeczy może być ustanowiony w postępowaniu karnym jako środek zapobiegawczy, polegający na przejściu określonych przedmiotów powiązanych w pewien sposób z popełnionym przestępstwem na rzecz Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku. W razie niemożności orzeczenia przepadku rzeczy np. na skutek ich ukrycia lub zniszczenia albo sprzedaży sąd może orzec przepadek równowartości pieniężnej tych rzeczy.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowelizację kodeksu karnego i kodeksu postępowaniu w celu skuteczniejszego ścigania przestępstw, w tym przestępstw korupcji i zorganizowanej przestępczości. Zbigniew Ziobro obiecał, że prawo będzie bardziej drakońskie i bezwzględne dla przestępców, a…bardziej życzliwe dla ofiar przestępstw. Między innymi proponuje się wprowadzenie obowiązku orzekania przez sąd karny odszkodowania za przestępstwa, w których obywatel doznał uszczerbku na mieniu. Zbigniew Ziobro proponuje także w prowadzenie kary dodatkowej konfiskaty mienia, które przestępca uzyskał z przestępstwa. Kara ta ma być także stosowana jako środek zapobiegawczy w postępowaniu przygotowawczym, jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że mienie zostało uzyskane z przestępstwa, a zachodzi obawa, że podejrzany może je ukryć lub wywieżć z kraju. Kara ta ma szczególnie dotknąć zorganizowaną przestępczość i urzędników biorących łapówki. Czy to dobra zmiana?

Nowa wersja kary konfiskaty mienia to twór z połączenia kary przepadku rzeczy pochodzących z przestępstwa i dawnej kary konfiskaty mienia. Czy ten nowy twór jest konieczny?

Konieczne jest wszystko to, co doprowadzi do skutecznego zwalczania przestępczości i sprawi, że obywatel poczuje się bezpieczny. Chodzi o uczciwego obywatela nie przestępcę, choć nie da się ukryć, że ten drugi to też obywatel tego kraju. Jednakże jako ktoś łamiący prawo, które ustanowiło to państwo i zasady współżycia w nim obowiązuje, sam się postawił poza nawiasem tego państwa i…państwo nie powinno go chronić. Jeżeli chodzi o obecnie obowiązujący kodeks karny, to gdyby go sądy w pełni stosowały, jest wystarczający do skutecznego zwalczania przestępczości. Kara konfiskaty mienia nie jest wcale konieczna, bo stosowanie przepadku rzeczy pochodzących z przestępstwa może spełniać taką samą rolę. Mój tato, wybitny praktyk prawa, walczył np. o to, by w wypadku przestępstw drogowych popełnionych po pijanemu dokonywać przepadku samochodu jako środka popełnienia przestępstwa. Niestety, był to…głos wołającego na puszczy. Sądy przestępstwa komunikacyjne popełnione po pijanemu wciąż traktują bardzo łagodnie. Łagodnie jest także traktowane łapówkarstwo, zwykle są to kary w zawieszeniu. A kara przepadku rzeczy to w czasach demokracji martwy przepis. Podejrzewam, że gdyby spytać sędziów o katalog kar dodatkowych, większość sędziów nie wiedziałaby, że jest taka kara jak przepadek przedmiotu przestępstwa. Jak walczyć z wymiarem sprawiedliwości?

Dura lex, czy…konieczne? Najlepsze nawet prawo, kiedy jest żle stosowane jest nieskuteczne. Ziobro jako prokurator generalny ma wpływ na działanie prokuratury, ale sądy są niezawisłe. Działają jak chcą i…w państwie nowoczesnym, w którym istnieje trójpodział władzy Montesquieu nawet nie wypada, by władza administracyjna ingerowała w orzecznictwo sądów. Jak walczyć, ze złą praktyką orzekania przez sądy? Czy walka ze zorganizowaną przestępczością i łapówkarstwem to walka z wiatrakami. I jest jeszcze coś, co należy konsekwentnie zwalczać w nowoczesnym państwie, a co nie jest przestępstwem. Nepotyzm…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s