Wszystko

Chcę się czuć bezpieczna w …Państwie Prawa

Obecnie za sprawą, być może słusznego, ale skandalicznego zachowania partii opozycyjnych w sejmie w Polsce powróciła dyskusja nad czynami chuligańskimi i czy…należy zaostrzyć kar za nie. Wielu ludzi, tzw. zwykłych zjadaczy chleba po raz pierwszy dowiedziało się przy okazji tej dyskusji o tym, co to jest ten czyn chuligański.  Przede wszystkim dowiedzieli się, że polskie prawo karne zawiera takie przestępstwo… Ja o nim dowiedziałam się na studiach, a było to w latach osiemdziesiątych, kiedy obowiązywał Kodeks karny z roku 1969r. W obecnym kodeksie karnym istota czynu chuligańskiego jest taka sama jak za Komuny. Zmieniły się tylko wymiary kary, jeżeli stwierdzono, że przestępstwo ma charakter chuligański.

Kiedyś podczas studiów odprowadzałyśmy w nocy koleżankę do domu po imprezie. Przy głębokim wykopie leżały koliste bloki betonowe. Wtedy krzyknęłam: Popełnijmy czyn chuligański! Z wielkim mozołem zepchnęłyśmy ciężki blok do wykopu. Kiedy jechałam rano na zajęcia, zauważyłam, że wszystkie bloki są poukładane w wykopie. Roześmiałam się i powiedziałam: czyn chuligański nam się nie udał. Przez przypadek zrobiłyśmy dobry uczynek. To oczywiście była tylko szczeniacka zabawa i niegrożna. Gdybyśmy jednak przy spychaniu tego bloku krzyczały i zakłócały ciszę nocną, policja, która by się zjawiła, mogłaby to potraktować jako wykroczenie. Na czym polega czyn chuligański?

Polskie prawo karne wyróżnia zarówno wykroczenie jak i występek o charakterze chuligańskim. Wykroczenie jest oczywiście traktowane łagodnie niż występek, choć zarówno i przy wykroczeniu i przy występku stwierdzenie charakteru chuligańskiego czynu skutkuje zaostrzeniem kary, zwykle orzekanej w górnej granicy i powoduje, że kara pozbawienia wolności jest bezwzględna / nie stosuje się zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności/.

Charakter chuligański czynu jest zdefiniowany w art, 115 kk w rożdziale, który zawiera normy definiujące.  Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatnej do użycia cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu lub oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie dla porządku publicznego. Wykroczenie o charakterze chuligańskim polega na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo na umyślnym niszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Wykroczenie o charakterze chuligańskim ma miejsce, jeżeli sprawca działa publicznie i w rozumieniu powszechnym bez powodu lub oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie zasad porządku prawnego. Przesłankami bezwzględnie koniecznymi, które warunkują, by zaistniał czyn o charakterze chuligańskim, zarówno wykroczenie jak i grożniejszy i wyżej karany występek jest umyślność działania sprawcy, publiczne działanie sprawcy , działanie bez powodu lub oczywiście błahego powodu w rozumieniu powszechnym i rażące lekceważenie zasad porządku prawnego. W 2007r z inicjatywy ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry zostały powołane do ścigania czynów chuligańskich sądy dwudziestoczterogodzinne . W celu zadziałania sądu dwudziestoczterogodzinnego potrzebne są następujące przesłanki: Sprawca musi zostać złapany na gorącym uczynku, a sąd opierając się na dowodach przedstawionych przez policję musi wydać wyrok wciągu 72 godzin od zatrzymania sprawcy. Obecnie nie ma wymogu zatrzymania sprawcy i doprowadzenia do sądu. Sądy dwudziestoczterogodzinne mają jednak niewielkie zastosowanie praktyczne. Ich znaczenie rośnie przy organizowaniu imprez masowych jak meczów czy manifestacji. Zatrzymuje się bowiem wtedy masowo chuliganów, zwanych potocznie kibolami, a przez niektórych określanych…patriotami. Obecnie Zbigniew Ziobro jest ponownie prokuratorem generalnym. Obiecał, że …będzie z całą surowością państwa prawa tępił chuligaństwo. Czy chuligaństwo jest plagą społeczną?

W okresie między świętami Bożego Narodzenia, a zwłaszcza w Sylwestra miały miejsce szczególne przestępstwa, moim zdaniem jak najbardziej mające charakter chuligański. W Lubinie /woj. dolnośląskie/  po ulicach miasta latały bandy nieletnich wyrostków i rzucały petardy. Często było to rzucanie, zupełnie świadome pod nogi przechodniów. Kobieta szła z wózkiem dziecięcym i jeden chuligan rzucił petardę pod wózek. Tylko dzięki wyjątkowemu szczęściu nic się nie stało. Niestety, żaden sąd dwudziestoczterogodzinny nie zadziałał w tej sprawie. Na ulicach miasta nie uświadczyło się ani jednego policjanta, który by…takiego ” dowcipnisia” zatrzymał. Miasto jest monitorowane, ale też nie słyszałam, by…takie przestępstwo wykryto z monitoringu. Ciekawa jest także inna sprawa. Podobno w tym kraju istnieje zakaz sprzedaży petard i fajerwerków nieletnim. To , do diabła, jak one znajdują się w posiadaniu nieletnich, nawet gimnazjalistów, którzy rzucają je po mieście? Panie prokuratorze generalny, materiał do przemyślenia dla pana? Czy pisowski wymiar sprawiedliwości faktycznie ściga przestępców czy…tylko eliminuje przeciwników politycznych?

Przestępstwa o charakterze chuligańskim to plaga społeczna. Ekspresowość działania sądów i wysokie kary z jednej strony odstraszają potencjalnych sprawców, z drugiej strony…jest na nie przyzwolenie społeczne. Powodują to zaś…partie polityczne. które walczą z władzą naruszając zasady porządku prawnego. I jeszcze twierdzą, że ich cel jest szczytny, w myśl zasady: cel uświęca środki. Czy tak powinno być?

Czy chuligański pozostaje czynem chuligańskim bez względu na to czy popełnia go zwykły obywatel czy partia polityczna. Ja będąc obywatelem państwa prawa i wyborcą chciałabym się czuć bezpiecznie w…państwie prawa.

Tymczasem niedawne ekscesy partii opozycyjnych w sejmie w pełni wyczerpywały przesłanki przestępstwa o charakterze chuligańskim i to nawet występku. Tylko dobra wola Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej spowodowała, że od liderów partii opozycyjnych kierujących ” protestem” nie wyciągnięto konsekwencji. Czy dla zwykłego pijaczka niszczącego ławki w parku przykład idzie z góry?  Pobłażać czy…dura lex sed lex?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s