Uncategorized

The way to glory and power!!!

W Polsce rok 2019 to rok okrągłej rocznicy wyzwolenia się spod jarzma komunistów i rozpoczęcia budowy ustroju kapitalistycznego i demokracji.  4 czerwca 2019r to okrągła trzydziesta rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów do sejmu, ale w wyborach, w których po raz pierwszy od 1947r wzięła udział opozycja niekomunistyczna i która te wybory wygrała z pięknym wynikiem . Otrzymała wszystkie miejsca przyznane jej na liście wyborczej do sejmu i całkowicie opanowała senat / komunistyczna władza zyskała tylko dwa miejsca w senacie, wybory do senatu były całkowicie wolne/. Rok 2019r to także okrągła trzydziesta rocznica wielu wydarzeń, które doprowadziły do zwycięstwa – bezkrwawego demokracji w Polsce. To rocznica słynnej telewizyjnej debaty Miodowicz – Wałęsa, w której Lech Wałęsa rozłożył na łopatki doktrynę rządowych związków zawodowych i która utorowała drogę do zwycięstwa w Magdalence. To rocznica zarejestrowania Solidarności, która stała się znowu   po ośmiu latach marazmu legalną opozycją. To rocznica porozumień Okrągłego Stołu w Magdalence. Różnie się dzisiaj ocenia tamte wydarzenia sprzed trzydziestu lat. W obchodach rocznicy widać podział społeczeństwa : rocznicę wyborów 4 czerwca 1989r będzie uroczyście obchodzić opozycja. I znowu będzie licytacja z rządem, czyje obchody odbiły się szerszym echem w świecie. Dzisiaj, a jest to promowane przez rządzącą w Polsce partię Prawo i Sprawiedliwość dochodzą do głosu poglądy, które dążyły do konfrontacji z władzą i krwawej rewolucji. Okrągły stół uznają one za zdradę narodową, a te poglądy znalazły dziś wyraz w zrobieniu ze zmarłego premiera Jana Olszewskiego bohatera i uczczeniem jego pogrzebu żałobą narodową, premiera, który pierwszy zniszczył politykę grubej kreski premiera Tadeusza Mazowieckiego i dania początku polowania w Polsce na czarownice poprzez upublicznienie esbeckich teczek i zrobienia listy tajnych współpracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa sporządzonej przez Antoniego Macierewicza. Dziś Rządząca partia uważa grubą kreskę Mazowieckiego za zdradę.  Ja napiszę za rewolucyjnym poetą: ” Są w Ojczyżnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli…”, ale uważam, że wielkość wydarzeń roku 1989r polegała na tym, że przemiany odbyły się bezkrwawo. Ja która przeżyłam masakrę ludności przez ZOMO w Lubinie w dniu 30 sierpnia 1982r wiem, co to znaczy rozlew krwi, wiem, co to są listy ludzi przeznaczonych do eliminacji fizycznej przysięgłam sobie, że nie dopuszczę, by w Polsce przelała się krew. Chwała Okrągłemu Stołowi!

W 1989r była na piątym roku prawniczych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Pochłaniało mnie wtedy najbardziej wymyślenie tematu do pracy magisterskiej, zbieranie materiałów do pracy pt. ” Zabezpieczenie alimentów w razie wyjazdu zobowiązanego za granicę w świetle orzecznictwa Sądu Rejonowego w Lubinie i Wydziału Paszportowego w Legnicy” i pisanie tej pracy. Jednak w tym okresie zaczęły się  wokół mnie dziać ciekawe rzeczy. Jesienią 1988r zaczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Oczy Ludzi zwrócone były na Gdańsk. Ludzie się bali, co będzie. Bano się, że władza urządzi powtórkę ze Stanu Wojennego, ze strajku w kopalni Sieroszowice koło Polkowic w 1986r i spacyfikuje strajkujących. Władza dostała zielone światło z Moskwy i … rozpoczęła rozmowy ze strajkującymi. Obiecano rozmowy z opozycją, zarejestrowano po długiej przerwie ponownie Solidarność. W Lutym 1989r odbyła się debata telewizyjna Miodowicz – Wałęsa, starcie koncepcji rządowych związków zawodowych z Solidarnością. Rząd zgodził się na debatę, bo myślał, że Alfred Miodowicz rozłoży na łopatki Lecha Wałęsę. Tymczasem Wałęsa, bardzo dobrze przygotowany do debaty przez Lecha Kaczyńskiego, który był wtedy jego doradcą, zagonił do narożnika Miodowicza. Ta debata umocniła pozycję Solidarności i była bezpośrednią przyczyną podjęcia prze z rząd zgody na rokowania przy Okrągłym Stole. Okrągły Stół odbył się w ośrodku MSWiA w Magdalence. Byłam przy obradach i do dzisiaj dla mnie to niezapomniane wrażenia. Ja i Joanna Szczepkowska podczas obrad Okrągłego Stołu byłyśmy coś w rodzaju sekretarek. Podawałyśmy obradującym papiery, podawałyśmy kawę i herbatę. Dokładnie wiem kto był przy Okrągłym Stole i kto gdzie siedział. Ze strony rządowej był Wojciech Jaruzelski, Mieczysław Rakowski, Alfred Miodowicz, Czesław Kiszczak i inni. Ze strony Solidarności kwiat polskiej opozycji: oczywiście Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Jan Olszewski, Jacek Kuroń, Lech i Jarosław Kaczyński. Podczas obrad dokonywano tylko przegłosowania postanowień. Właściwe rokowania odbywały się w ośrodku wczasowym w Magdalence. Robiono przerwy podczas obrad i obradujący członkowie opozycji szli na rozmowy z Kiszczakiem. Na takich rozmowach byli też bracia Kaczyńscy. Dużą zasługą zwycięstwa Okrągłego stołu i zwycięstwa postulatów opozycji jest nieustępliwość i twardość Jarosława Kaczyńskiego w rozmowach z Kiszczakiem. Częściowo wolne wybory ustalono na 4 czerwca 1989r. Rozpoczęła się kampania wyborcza i manifestacje poparcia dla Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Wszyscy się wtedy bardzo chętnie fotografowali z Wałęsą i był to hit kampanii wyborczej. Manifestację poparcia zorganizowało też świeżo zarejestrowane Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. I ja z koleżankami Beatą, Gosią i Sylwią brałam w niej udział. Przeszliśmy od pręgierza w rynku / Pręgierz był tradycyjnym miejscem wieców nielegalnej opozycji podczas moich studiów/ do pomnika rycerza na Placu Uniwersyteckim, zwanego popularnie golasem / jest nawet pośród wrocławskich studentów legenda, że jak studia kończy dziewica, to golasa się ubiera/ Z tej manifestacji zapamiętałam… prowokatora. Chodnikiem szedł pijaczek i czepiając się latarni krzyczał pijackim głosem: Precz z Komuną! Idący zaraz to podchwycili i cały pochód krzyczał: Precz z Komuną! Dzięki temu dowiedziałam się, jaki był mechanizm prowokacji podczas nielegalnych manifestacji w Stanie Wojennym, które okrutnie pacyfikowało ZOMO. Jeśli ten pijaczek był prowokatorem, to … prowokacja się nie udało. Wtedy władza zgadzała się na protesty i milicja nie reagowała. Doszliśmy więc do golasa. Przewodniczący NZS przemawiał. Zgromadzeni wiwatowali: Zwycięstwo dla Komitetu Obywatelskiego! Niech żyje Solidarność! I … Wałęsa na prezydenta! Okrągły stół ustalił, że prezydentem będzie Wojciech Jaruzelski… W wyborach 4 czerwca 1989r wzięłam udział, ale opozycja zebrała w nich pokłosie swojego bojkotu wyborów w czasach Jaruzelskiego i swojego hasła: Tylko durny idzie do urny! Teraz kiedy było trzeba, frekwencja była niska. Jednak i tak było to oszałamiające i piękne zwycięstwo opozycji. Komuniści stracili władzę. Pierwszym niekomunistycznym premierem rządu Jedności Narodowej został Tadeusz Mazowiecki. Leszek Balcerowicz rozpoczął reformę ustroju. PZPR się rozwiązała i powstała … Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej. Po roku zmuszono do rezygnacji z urzędu prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Rozpisano wybory bezpośrednie i prezydentem został Lech Wałęsa. W 1991r odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do parlamentu u wygrał obóz solidarności. Pojawiły się całkowicie wolne i demokratyczne rządu. Demokracja parlamentarna była w powijakach. Rządy upadały. Trzecim z kolei był rząd Jana Olszewskiego. Upadek następnego rządu Hanny Suchockiej spowodował skrócenie kadencji i rozpisania przedterminowych wyborów. Wygrała … SdRP. Upadł komunizm w Związku Radzieckim, rozpadł się Związek Radziecki. Upadły reżimy komunistyczne ./ w Rumunii odbyło się to krwawo/ w pozostałych państwach bloku komunistycznego. Symbolem zaś upadku komunizmu jest zniszczenie Muru Berlińskiego. I tak jak śpiewał Jan Kaczmarek: ” I to pójdzie do końca bez przerwy, na nic płacze, żale i nerwy rozwścieczonej do końca konserwy.” I idzie dalej! W tym roku rocznica obchodów 4 czerwca 1989r będzie dowodem na to, jak daleko sięgnęła demokratyzacja kraju. Czy sięgnie dalej?

Po zwycięstwie wyborów 4 czerwca 1989r Joanna Szczepkowska głosiła w telewizji : Proszę państwa w dniu 4 czerwca 1989 r upadł w Polsce komunizm. Cztery lata póżniej po wyborach 4 września 1993r Agnieszka Suchora ją sparodiowała w Kabarecie Olgi Lipińskiej i ogłosiła: W dniu 4 września 1993r wróciła w Polsce Komuna. Czy w Polsce komuniści mają szansę wrócić do władzy? Jako partia skompromitowali się i do w ostatnich wyborach nie weszli nawet do sejmu. Lewica w Polsce jest zerem! Niestety, mentalnie Komuna ma się dobrze i zwycięża. Ludzie są łasi na obietnice wyborcze, a jeśli jeszcze zwycięzca jej realizuje. Prawo i Sprawiedliwość na najbliższe wybory szykuje uchwalenie nowych świadczeń socjalnych i wygra najbliższe wybory. Tym bardziej, że już wszyscy się skompromitowali i nie ma konkurencji. Ludzie myślą: platforma kradła i ludziom zabierała, pis kradnie, ale ludziom daje. Mam tylko jednak nadzieję, że pis się opamięta i zwycięży w nim opcja demokratyczna nie lewacka. Za duże mam nadzieję? Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989r to piękna karta naszej historii, zwyciężyła narodowa zgoda. Z okazji okrągłej rocznicy zastanówmy się nad sensem tamtych dni. Czy umiemy wyciągać wnioski z historii i przekładać jej na przyszłość?IMG_20181226_125844_BURST001_COVER

1 thought on “The way to glory and power!!!”

  1. Chciałam jeszcze napisać, że ja mogę mieć inne poglądy niż partia rządząca, mamy demokrację i pluralizm i wolność słowa, krytykuję pis i piętnuję ich idiotyczne posunięcia, ale jak już naród ich wybrał w demokratycznych wyborach to szanuję władzę, zresztą szanuję każdą władzę. Co nam zostanie, jak nie będziemy szanowali naszych autorytetów? Czy człowiek, który nie szanuje władzy, autorytetów szanuje samego siebie? Mam tylko nadzieję, że pis wreszcie zaskoczy, by przestać iść drogą, którą idzie i wejść na trakt demokracji, bo inaczej idą prosto… na śmietnik historii.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s