Uncategorized

Czy wartości umierają?

Dzisiaj jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Święto charytatywności Jurka Owsiaka celebrują i w Polsce i zagranicą. Znamienne jest, że polską Służbę Zdrowia przez dawanie pieniędzy na WOŚP wspiera coraz więcej darczyńców będących obcokrajowcami nie Polakami. Liczba dających ludzi dzisiaj jest najlepszą odpowiedzią na to… czy wartości umierają?

Observateur

Kultura współczesnego świata oparta jest na wartościach chrześcijańskich. Chrześcijaństwo narodziło się w 1 wne i trwa nieprzerwanie dwa tysiące lat. Choć w dziejach religii chrześcijańskiej były różne zawirowania, w dziejach Watykanu nie brakuje ciemnych stron, które nie jeden praktykujący chciałby wyprzeć ze świadomości, to jednak kardynalne wartości, na jakich Jezus Chrystus zbudował swoje Królestwo od  dwóch tysięcy lat pozostają niezmienne, trwają i powodują, że religia chrześcijańska wciąż zdobywa.  W czym leży podstawa triumfu chrześcijaństwa?

Na czele katolicyzmu stoi papież, dla Polaków Ojciec Święty jest szczególnie bliski, gdyż  ćwierć wieku papieżem był nasz rodak – Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Jan Paweł drugi pozostawił niezatarte piętno na świadomości Polaków. Duma z pontyfikatu Wielkiego Polaka sprawiła, że wielu polskich ateistów się nawróciło, a wartości, które Papież – Polak wyznawał i popularyzował w świecie są dziś bliskie niejednemu katolikowi w Polsce. Był jednak dzień, w którym zamarł świat, łzy same toczyły się…

View original post 778 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s